Snart færdig

Når du dimitterer, skal du overflyttes til din lokale kreds i Danmarks Lærerforening.

Som færdiguddannet lærer skal du ikke længere være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Du skal i stedet meldes ind i en af Danmark Lærerforenings lokale kredse. Det er her, du fremover vil kunne søge rådgivning om blandt andet løn- og ansættelsesforhold.

Sådan gør du

Når du nærmer dig afslutningen af din uddannelse, modtager du et brev fra Danmarks Lærerforening. Heri bliver du guidet til at logge ind på MinSide, hvor du skal notere din slutdato for uddannelsen. Når du har indtastet dato og evt. ny arbejdsplads på MinSide, bliver du automatisk overflyttet til din lokale kreds i Danmarks Lærerforening.

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Når du overflyttes til Danmarks Lærerforening, tildeles du kontingentfritagelse de første to måneder efter endt uddannelse. Herefter får du 50 % reduktion af kontingentet i 4 måneder. Bemærk, dette gælder kun, hvis du har været medlem af Lærerstuderendes Landskreds.

Ansættelse uden for folkeskolen?

Hvis du får job uden for folkeskolen (fx på en privat- eller friskole) kan det være, at du skal være medlem i en anden fagforening end Danmarks Lærerforening. I dette tilfælde kan du kontakte din lokale kreds eller Frie Skolers Lærerforening for mere information om, hvor du bør melde dig ind.