Studiejob

Arbejder du som lærervikar, kan du søge hjælp til faglig bistand gennem din lokale kreds eller din tillidsrepræsentant. Hvis du har et andet studiejob, skal du undersøge hvilken fagforening, der dækker det fagområde, du arbejder indenfor.

Fast lærervikar

Som lærervikar er du i et ansættelsesforhold, hvor er omfattet af de regler og tilbud, der gælder for andre ansatte på skolen. Dette gælder blandt andet tilbud om juridisk bistand, økonomisk støtte i forbindelse med konflikt og kollektiv ansvarsforsikring.

Din dækning er afhængig af, om du har overstået din karensperiode. Du skal være meldt ind i LL inden for de første ni måneder af dit studie eller have været medlem i tre måneder.

Er du ansat som lærervikar i en periode på over tre måneder og arbejder mindst 50 % af en fuldtidsansættelse, skal du sørge for at blive overflyttet til din lokale kreds i Danmarks Lærerforening.
I nogle tilfælde har kredsen gjort det for dig.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør overflyttes til din lokale kreds, skal du kontakte tillidsrepræsentanten på din skole. Tillidsrepræsentant kan vejlede og hjælpe dig i forhold til din situation.

Ansættelse på privat- og friskoler

Hvis du får studiejob som lærer uden for folkeskolen (fx på en privat- eller friskole) kan det være, at du også bør være medlem i en anden fagforening end Lærerstuderendes Landskreds. I dette tilfælde kan du kontakte din lokale kreds i Danmarks Lærerforening eller Frie Skolers Lærerforening for mere information om, hvor du bør melde dig ind. 

Andre studiejobs

Har du et studiejob inden for et andet fagområde end lærerfaget, er du ikke sikret faglig bistand fra LL i forbindelse med dit arbejde. Derfor skal du sørge for – udover dit medlemskab af Lærerstuderendes Landskreds – også at melde dig ind i den fagforening, der er relevant for det job, du udfører.

Hvis du fx har et studiejob i en butik, skal du altså både være medlem af LL og HK.

Undersøg hvilken fagforening, der passer til dit studiejob.