Læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer.

Som lærerstuderende får du mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer gennem uddannelsens faste praktikperioder. Du kan sammensætte din egen uddannelse ved at vælge de fag, du er interesseret i.

Læreruddannelsen består blandt andet af:

  • En række obligatoriske fag herunder pædagogik, psykologi, lærerfaglighed og almen dannelse
  • To valgfrie undervisningsfag + et undervisningsfag, som skal være enten dansk eller matematik
    (i nogle tilfælde kan man også vælge engelsk)
  • Tre praktikperioder på seks uger hver
  • Et afsluttende bachelorprojekt.


Optagelse på læreruddannelsen

Du kan søge ind på læreruddannelsen via optagelse.dk. Har du 7 eller derover i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen, kan du søge via kvote 1. Er dit snit under 7, skal du søge ind via kvote 2 og til optagelsessamtale.

Læs mere om ansøgning og optagelse på læreruddannelsen

Uddannelsessteder

Du kan læse til lærer på 18 forskellige uddannelsessteder fordelt over hele Danmark.

Klik her for at læse mere om læreruddannelserne og få en oversigt over uddannelsesstedernes placering.

Bekendtgørelsen, love og andre regler og retningslinjer

Der findes en masse dokumenter, der beskriver retningslinjer og krav på læreruddannelsen. Vi har forsøgt at skabe et overblik over dem her: (INDSÆT SKEMA/BILLEDE)

Det er vigtigt, at du orienterer dig i din studieordning og i modulbeskrivelserne. Så ved du, hvad du har krav på, og hvad der forventes af dig.

Studieordningen bliver skrevet af dit studiested. Som studerende er det derfor muligt at have indflydelse på den. Har du forslag til ændringer i din studieordning, så kontakt din lokale LL-klub.