Læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer.

Som lærerstuderende får du mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer gennem uddannelsens faste praktikperioder. Du kan sammensætte din egen uddannelse ved at vælge de fag, du er interesseret i.

Læreruddannelsen består blandt andet af:

  • Lærerens grundfaglighed som består af fire fag (herunder pædagogik, didaktik og psykologi) samt valgfag 
  • Undervisningsfag der kvalificerer dig til at undervise i skolens fag
  • Praktik på alle fire studieår 
  • En lærerfaglig  bacheloreksamen 


Optagelse på læreruddannelsen

Du kan søge ind på læreruddannelsen via optagelse.dk. Har du 7 eller derover i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen, kan du søge via kvote 1. Er dit snit under 7, skal du søge ind via kvote 2 og til optagelsessamtale.

Læs mere om ansøgning og optagelse på læreruddannelsen

Uddannelsessteder

Du kan læse til lærer på 18 forskellige uddannelsessteder fordelt over hele Danmark.

Klik her for at læse mere om læreruddannelserne og få en oversigt over uddannelsesstedernes placering.

Bekendtgørelsen, love og andre regler og retningslinjer

Når du skal orientere dig om dine rettigheder, og hvilke krav uddannelsen kan stille til dig, kan du tage udgangspunkt i Læreruddannelsens bekendtgørelse, din studieordning, dine fagbeskrivelser og din uddannelses ordensregler. Studieordningen, fagbeskrivelser og ordensregler bør du kunne finde på din uddannelses intranet.

Læreruddannelsens bekendtgørelse kan du finde her.

Det er vigtigt, at du orienterer dig i din studieordning og i fagbeskrivelserne. Så ved du, hvad du har krav på, og hvad der forventes af dig.

Studieordningen bliver skrevet af dit studiested. Som studerende er det derfor muligt at have indflydelse på den. Har du forslag til ændringer i din studieordning, så kontakt din lokale LL-klub.