Aktivitetspulje

Har du en god idé til, hvad der kan forbedre studiemiljøet på dit uddannelsessted, kan du søge økonomisk støtte via Lærerstuderendes Landskreds’ aktivitetspulje.

I Lærerstuderendes Landskreds (LL) mener vi, at studerendes initiativer på uddannelsesstederne er med til at skabe et godt studiemiljø. Det vil vi gerne bakke op om. Derfor har du mulighed for at søge om økonomisk støtte fra vores aktivitetspulje. Aktivitetspuljen støtter lokale aktiviteter – fx et socialt eller studiepolitisk arrangement.

Sådan søger du

Du kan ansøge om støtte ved at sende nedenstående ansøgningsskema til LL’s sekretariat.

Ansøgningen behandles af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Indsend derfor gerne ansøgning senest én måned før aktiviteten, så vi kan nå at behandle ansøgningen. Sørg for, at din ansøgning er så fuldstændig som mulig. Så går processen hurtigere.

Download ansøgningsskema til aktivitetspuljen

Betingelser for at et støttebeløb kan gives:

  • Støttebeløbet skal i videst mulig udstrækning komme alle medlemmer til gode.
  • Aktiviteter skal bidrage til opfyldelse af foreningens formål jf. vedtægternes §2. Derfor skal arrangementet i videst muligt omfang have elementer af noget politisk, fagligt og socialt. Arrangementet skal som minimum bære præg af to ud af tre kategorier.
  • Der ydes ikke støtte til driftstilskud.
  • Omtale af arrangementet koordineres med Lærerstuderendes Landskreds’ sekretariat, når dette vurderes nødvendigt.
  • Der skal reklameres for Lærerstuderendes Landskreds under det formål, hvortil støttebeløbet er givet, enten i form af Lærerstuderendes Landskreds’ logo, redaktionel omtale af Lærerstuderendes Landskreds eller på anden vis.

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.